Ferie zimowe 2017

od 16.01.2017r. do 29.01.2017r.

Młodzież i dzieci zachęcam do aktywnego spędzania tego czasu. Do rodziców apeluję o dbanie o wszechstronny rozwój swoich pociech, zwrócenie uwagi na  zagrożenia szczególnie groźne w czasie ferii (wypadki na drogach, w czasie zabaw na śniegu, lodzie, wszelkiego rodzaju uzależnienia od substancji, rzeczy, czynności).

Jednocześnie pamiętajmy, że młodego człowieka uczymy odpowiedzialności okazując mu zaufanie.

Życzę młodzieży dobrego wypoczynku

Krzysztof Niekowal
Dyrektor ZS Gogołów

PROGNOZY ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że

prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 oraz prognozy meteorologiczne można obserwować na stronie: http://powietrze.podkarpackie.pl/

źródło: http://www.wios.rzeszow.pl/

INFORMACJE ZWIĄZANE Z REFORMĄ EDUKACJI

kontakt telefoniczny:

17 867-11-70

poczta elektroniczna:

reformaedukacji@ko.rzeszow.pl

LIST PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY – MAŁGORZATY RAUCH

Rzeszów, 2016-12-02

Szanowni Państwo!
Samorządowcy, Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Rodzice!

Przed nami kolejny krok na drodze wdrażania zmian w systemie oświaty. Projekty dwóch ustaw tj. Prawo Oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe skierowano do prac parlamentarnych. Zgodnie z zapowiedziami zmiany wejdą w życie
w styczniu 2017 r. i zainicjują proces przekształceń organizacyjnych i strukturalnych polskiego szkolnictwa od 1 września 2017 r.

Aby wzmocnić przekaz informacyjny dotyczący reformy edukacji MEN przygotowało pakiet materiałów informacyjnych o reformie, które dotrą do każdej szkoły w Polsce, a na specjalnie dedykowanej stronie internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl zostały umieszczane aktualne informacje i grafiki, które w przystępny sposób przedstawiają jej założenia. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele czy samorządowcy znajdą tu odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.

Pracownicy Podkarpackiego Kuratorium Oświaty aktywnie włączają się w działania informacyjne na temat projektowanych przez samorządy lokalne zmian sieci i dokonywanych przekształceń na terenie gmin i powiatów, bo chcą w tym czasie być blisko problemów Rodziców, Nauczycieli i Uczniów.  Odpowiemy także na każde zaproszenie od tych
z Państwa, którzy chcieliby porozmawiać o swoich obawach, czy wątpliwościach związanych z planowanymi zmianami. Zachęcamy do organizacji spotkań w waszej szkole lub miejscowości. Zapraszamy też na te, które organizujemy w najbliższym czasie, a informację
o nich znajdziecie Państwo w naszym harmonogramie.

Na bieżąco będziemy również informować o wszelkich innych wydarzeniach, które będą
w najbliższym czasie wpływały na kształt polskiej edukacji.

Podkarpacki Kurator Oświaty

Małgorzata Rauch

źródło: http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=11601&ida=7421&idw=1&idg=1

„Bezpieczne ferie”

Komunikat Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Małgorzaty Rauch

Szanowni Państwo
Starostowie, Prezydenci,
Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół  i placówek
w województwie podkarpackim

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017 ferie zimowe dla uczniów naszego województwa będą trwać od 16 do 29 stycznia 2017 r.

Ferie zimowe to czas odpoczynku dla naszych uczniów, a także okazja do beztroskich zabaw na śniegu, jazdy na sankach, łyżwach i nartach.

Mam nadzieję, że oferta wypoczynku zimowego proponowana przez organizatorów będzie bogata, a przygotowane oferty zajęć w szkołach, świetlicach, klubach, domach kultury czy na lodowiskach i stokach narciarskich będą dla uczniów atrakcyjne.

Pamiętajmy jednak, że nie wszyscy uczniowie będą mogli wyjechać poza miejsce zamieszkania i uczestniczyć w zorganizowanych formach wypoczynku. Większość pozostanie w domu, nie zawsze pod opieką dorosłego. Nietrudno wtedy
o wypadek.

Dyrektorów szkół i placówek proszę, jak co roku, o przeprowadzenie, jeszcze przed feriami, działań profilaktycznych dla uczniów i ich rodziców, poświęconych zasadom bezpiecznego wypoczynku w domu i na podwórku oraz organizacji zabaw na śniegu. Uświadomienie niebezpieczeństw, z którymi młody człowiek może się spotkać, jest bardzo istotne.

Przypominamy, że podstawowym obowiązkiem organizatorów jest zapewnienie uczestnikom wypoczynku bezpiecznych i higienicznych warunków, właściwej opieki wychowawczej
i dostępu do opieki medycznej.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej zobowiązani są przedstawić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub miejsce zamieszkania organizatora zgłoszenie wypoczynku w wersji elektronicznej i papierowej nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku,
a dla półkolonii 14 dni.

Ważne informacje:
W Kuratorium Oświaty w Rzeszowie została uruchomiona interwencyjna linia telefoniczna dla rodziców, uczniów:

728 832 622

Wszelkich informacji dotyczących organizacji wypoczynku udziela:
Lucyna Winiarska
gł. specjalista Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
tel: 17 867-11-67
e-mail: lwiniarska@ko.rzeszow.pl

Wiele niezbędnych informacji znajduje się na stronie:
http://wypoczynek.men.gov.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=12&idp=0#11
http://www.bezpiecznienastoku.pl

Poradnik bezpiecznego wypoczynku – aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku.
https://men.gov.pl/wypoczynek/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men.html

Źródło:  www.ko.rzeszow.pl

ZABAWA CHOINKOWA

Rada Rodziców organizuje Zabawę Choinkową dla naszych dzieci w dniu 14.01.2017r. (sobota) w godz. 14:00-20:00 w sali sportowej ZS Gogołów.

Zabawę prowadzi DJ .

Rodzice, którzy nie opłacają składki na Radę Rodziców mogą zgłosić swoje dziecko
(w dowolnym wieku) na „Choinkę” po wpłaceniu 15,00 zł na Radę Rodziców(pokrycie kosztów posiłku, muzyki, organizacji imprezy) do sekretariatu szkoły w terminie do dnia 13.01.2016r.

Wywiadówka

Zmiana terminu na 31.01.017r. (wtorek).

Spotkanie będzie miało charakter indywidualnej rozmowy z wychowawcą w godzinach od 16:00 do 18:00 w klasach.

Pozostali nauczyciele będą także dostępni w tych godzinach. Spotkanie jest dla rodziców dzieci wszystkich klas.

Przepraszam za utrudnienia związane ze zmianą terminu wywiadówki.

Z poważaniem
Krzysztof Niekowal
Dyrektor Zespołu Szkół w Gogołowie

Czy podoba Ci się nowa strona?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...