Spotkanie z rodzicami!

Spotkanie wszystkich rodziców odbędzie się

25. 09. 2014r. (czwartek) o godz. 15:30 na auli Zespołu Szkół w Gogołowie.

Porządek spotkania:

  1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2013/2014 – skarbnik i przewodnicząca Rady Rodziców.
  1. Wybory Rady Rodziców (przedstawicieli, przewodniczącego) – wychowawcy klas
  1. Informacja na temat ubezpieczenia młodzieży i dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków:

     – wysokość składki

     – zakres ubezpieczenia

  1.  Informacje dotyczące:

         – zadań na rok szkolny 2014/2015 (dyrektor szkoły),

         – planów: wychowawczego, profilaktyczne, rozwoju szkoły  (dyrektor szkoły)

         – wymagań wychowawczych i edukacyjnych (dyrektor szkoły, wychowawcy klas),

         – organizacji sprawdzianu po klasie VI i egzaminu gimnazjalnego po klasie III gimnazjum (dyrektor szkoły, wychowawcy klas),

         – sprawy bieżące.

Ze względu na wagę omawianych spraw proszę o niezawodne przybycie i potwierdzenie podpisem obecności na spotkaniu w dzienniku lekcyjnym.

 Dyrektor
Zespołu Szkół w Gogołowie

ZBIÓRKA ZABAWEK

IMG_8546 Klasa II G organizuje zbiórkę zabawek, gier i książek dla naszych przedszkolaków. Zabawki będą zbierane w dniach 22 – 26 września 2014 r. od godziny 7.30 do 7.55 (obok szkolnego sklepiku). Zabawki mogą być używane, ale w dobrym stanie. Zapraszamy!

WYPRAWKA

ZOEAS Frysztak informuje, że istnieje jeszcze możliwość skorzystania z programu „Wyprawka szkolna”, składając wnioski najpóźniej do dnia 12. 09. 2014r. (piątek) w biurze ZOEAS Frysztak, pok. 18.

WITAJ SZKOŁO!

1 września 2014 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2014/2015. O godzinie 8.30 odbyła się Msza Święta, a o godzinie 10.00 na auli Zespołu Szkół Pan Dyrektor Krzysztof Niekowal przywitał uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Uczniowie klasy VI SP wystąpili z programem artystycznym nawiązującym do wybuchu II wojny światowej. Po życzeniach i ogłoszeniu najważniejszych informacji uczniowie udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.

Wszystkim uczniom, a w szczególności tym, którzy rozpoczynają edukację życzymy samych sukcesów, radości i zadowolenia z rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań. Rodzicom życzymy aby jak najczęściej byli dumni z osiągnięć swoich dzieci i mieli jak najmniej trosk. Nauczycielom i pracownikom życzymy spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości. Powodzenia!

Zdjęcia w galerii

IMGP8587

Plan dowozów na rok szkolny 2014/2015 w Zespole Szkół w Gogołowie

Dowozy – rano

Glinik Górny – Bajorki –  6:50

Glinik Górny – szkoła –  6:52

Gogołów Kościół – 6:55

Gogołów szkoła – 7:00

Gogołów Piaski– 7:04

Gogołów szkoła – 7:08

Odwozy – po południu

Gogołów szkoła – 14:25

Gogołów Kościół – 14:28

Glinik Górny – szkoła –  14:32

Glinik Górny – Bajorki –  14:35

 

Z zasadami dowozu można zapoznać się na stronie Gminy Frysztak http://www.frysztak.pl/ w zakładce BIP oraz na stronie www.zsgogolow.pl wszystkich korzystających z dowozów, przewoźnika, nauczycieli i pracowników obsługi obowiązuje przestrzeganie zasad i procedur zapisanych w Zarządzeniu Nr III/185/2013 Wójta Gminy Frysztak z dnia 12 lutego 2013r. oraz zasadami opieki nad uczniami przyjęte w Zespole Szkół w Gogołowie.

Informacja

nabor

Czy podoba Ci się nowa strona?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...