Spotkanie z poetkami

W sobotę 27 września 2014 r. zakończyła się XXIV Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka odbywająca się pod hasłem „Uskrzydleni ponad granicami”, która gościła w kilku miastach Polski i Ukrainy. Przez niespełna tydzień odbywały się spotkania literackie, organizowane przez poetę, pisarza i osobowość artystyczną Andrzeja Grabowskiego. W tym roku udział w wydarzeniu wzięli nie tylko twórcy, którzy zjechali z różnych krańców Polski – między innymi z: Warszawy, Białegostoku, Rzeszowa, Poznania czy Krosna, ale także poeci zagraniczni – z Ukrainy, Rosji, Francji, Węgier, Australii oraz Wietnamu.

W tym roku do naszej gminy na spotkanie literackie przyjechały poetki: Pani Jolanta Nowak – Węklarowa z Wągrowca oraz Pani Irina Bandurowicz z Ukrainy. Spotkanie odbyło się 26 września 2014 r. w Zespole Szkół w Gogołowie.

IRINA BANDUROWICZ

Urodziła się 10 czerwca 1988 r. w Użgorodzie. Absolwentka prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych. Poetka. Jej ostatnia książka poetycka „Kopia anioła” (Lwów 2012) została wyróżniona nagrodą „Dzwon” (2013). Członkini Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy.

JOLANTA NOWAK – WĘKLAROWA

Dzieciństwo i młodość związała z Ziemią Czarnkowską. Po studiach polonistyki na Uniwersytecie im, A. Mickiewicza w Poznaniu pracowała w liceach ogólnokształcących w Czarnkowie i Wągrowcu – gdzie mieszkała od 1972 roku. Wykształciła wiele roczników młodzieży i sama dokształcała się, kończąc między innymi Studium Podyplomowe Dziennikarstwa na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Debiutowała w 1970 roku zbiorem wierszy „Moje ręce”. W ciągu 35 lat wydała następujące tomiki poezji: „Trwająca chwila”, „Wstępuję w jesień”, „W twarzy obrazów”, „Obdarzeni niebem i ziemią”, „Lekcja z Hamleta”, „Przytul mnie Europo”, „Stroję się w sentymenty”, „Między bliznami rzek”, „Bukiet jubileuszowy”, „Spokój i niepokoje”, „Utracone raje”, „W słowach i milczeniu”, „Drzwi do człowieka”, „Bez makijażu”, „Ból jest życiem”, „Serce na ziemi”, „Pełni siebie”. Opublikowała też zbiór opowieści „Buntownice” – 1991 r. Laureatka nagród literackich. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i złotymi odznakami honorowymi za wkład w rozwój kultury województw: poznańskiego, pilskiego i leszczyńskiego. Od 1990 roku z pasją uprawia dziennikarstwo – związana nie tylko z tygodnikami regionalnymi, ale i prasą krajową. Zaangażowana w sprawy „Małej Ojczyzny” – już trzecią kadencję pełni funkcję radnej rady Miejskiej w Wągrowcu. Za działalność literacką, publicystyczną i społeczną została odznaczona w 2003 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Poetki zaprezentowały swoje utwory – Irina Bandurowicz czytała swoje wiersze w języku ojczystym. Pani Jolanta Nowak – Węklarowa – osoba żywiołowa, pełna humoru – ciekawie opowiadała o początkach swojego pisania, o swojej młodości, o pracy w szkole. Zachęcała młodzież do pisania, rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Na pożegnanie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.
Bardzo dziękujemy poetkom – Pani Jolancie i Pani Irinie za spotkanie, Pani Joli Zarszyńskiej za organizację i prowadzenie.

Zdjęcia w galerii

Spotkanie z rodzicami!

Spotkanie wszystkich rodziców odbędzie się

25. 09. 2014r. (czwartek) o godz. 15:30 na auli Zespołu Szkół w Gogołowie.

Porządek spotkania:

  1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2013/2014 – skarbnik i przewodnicząca Rady Rodziców.
  1. Wybory Rady Rodziców (przedstawicieli, przewodniczącego) – wychowawcy klas
  1. Informacja na temat ubezpieczenia młodzieży i dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków:

     – wysokość składki

     – zakres ubezpieczenia

  1.  Informacje dotyczące:

         – zadań na rok szkolny 2014/2015 (dyrektor szkoły),

         – planów: wychowawczego, profilaktyczne, rozwoju szkoły  (dyrektor szkoły)

         – wymagań wychowawczych i edukacyjnych (dyrektor szkoły, wychowawcy klas),

         – organizacji sprawdzianu po klasie VI i egzaminu gimnazjalnego po klasie III gimnazjum (dyrektor szkoły, wychowawcy klas),

         – sprawy bieżące.

Ze względu na wagę omawianych spraw proszę o niezawodne przybycie i potwierdzenie podpisem obecności na spotkaniu w dzienniku lekcyjnym.

 Dyrektor
Zespołu Szkół w Gogołowie

ZBIÓRKA ZABAWEK

IMG_8546 Klasa II G organizuje zbiórkę zabawek, gier i książek dla naszych przedszkolaków. Zabawki będą zbierane w dniach 22 – 26 września 2014 r. od godziny 7.30 do 7.55 (obok szkolnego sklepiku). Zabawki mogą być używane, ale w dobrym stanie. Zapraszamy!

WYPRAWKA

ZOEAS Frysztak informuje, że istnieje jeszcze możliwość skorzystania z programu „Wyprawka szkolna”, składając wnioski najpóźniej do dnia 12. 09. 2014r. (piątek) w biurze ZOEAS Frysztak, pok. 18.

WITAJ SZKOŁO!

1 września 2014 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2014/2015. O godzinie 8.30 odbyła się Msza Święta, a o godzinie 10.00 na auli Zespołu Szkół Pan Dyrektor Krzysztof Niekowal przywitał uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Uczniowie klasy VI SP wystąpili z programem artystycznym nawiązującym do wybuchu II wojny światowej. Po życzeniach i ogłoszeniu najważniejszych informacji uczniowie udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.

Wszystkim uczniom, a w szczególności tym, którzy rozpoczynają edukację życzymy samych sukcesów, radości i zadowolenia z rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań. Rodzicom życzymy aby jak najczęściej byli dumni z osiągnięć swoich dzieci i mieli jak najmniej trosk. Nauczycielom i pracownikom życzymy spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości. Powodzenia!

Zdjęcia w galerii

IMGP8587

Plan dowozów na rok szkolny 2014/2015 w Zespole Szkół w Gogołowie

Dowozy – rano

Glinik Górny – Bajorki –  6:50

Glinik Górny – szkoła –  6:52

Gogołów Kościół – 6:55

Gogołów szkoła – 7:00

Gogołów Piaski– 7:04

Gogołów szkoła – 7:08

Odwozy – po południu

Gogołów szkoła – 14:25

Gogołów Kościół – 14:28

Glinik Górny – szkoła –  14:32

Glinik Górny – Bajorki –  14:35

 

Z zasadami dowozu można zapoznać się na stronie Gminy Frysztak http://www.frysztak.pl/ w zakładce BIP oraz na stronie www.zsgogolow.pl wszystkich korzystających z dowozów, przewoźnika, nauczycieli i pracowników obsługi obowiązuje przestrzeganie zasad i procedur zapisanych w Zarządzeniu Nr III/185/2013 Wójta Gminy Frysztak z dnia 12 lutego 2013r. oraz zasadami opieki nad uczniami przyjęte w Zespole Szkół w Gogołowie.

Czy podoba Ci się nowa strona?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...