Zebranie MKS Skarbek Gogołów 22.03.2019

Zapraszam na Zebranie Sprawozdawcze Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Skarbek” Gogołów w dniu 22.03.2019r. o godz. 18:30 w Zespole Szkół w Gogołowie.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018r.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018r.
 6. Głosowanie nad uchwałami o przyjęciu sprawozdania i udzieleniu absolutorium dla Zarządu MKS Skarbek Gogołów oraz zatwierdzenie bilansu klubu i rachunku zysków i strat klubu za 2018 rok.
 7. Przyjęcie wniosków do programu działania na sezon 2019/2020r.
 8. Ustalenie składki członkowskiej na 2019r.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie zebrania.

Ze sportowym pozdrowieniem

Artur Winiarski

Prezes MKS Skarbek Gogołów

SZKOLNE WIEŚCI – gazetka Szkoły Podstawowej im. gen. Ignacego Kruszewskiego w Gogołowie

W bieżącym roku szkolnym podjęta została inicjatywa, by kontynuować  wydawanie gazetki szkolnej. Projekt taki realizowany był kilka lat wcześniej i decyzją  aktywu bibliotecznego  na nowo się odrodził. Założeniem jest, by było to pisemko młodzieży i ona też jest jej autorem. Do marca 2019 r. wydane zostały 4 numery. Tematyka  SZKOLNYCH WIEŚCI to wydarzenia mające miejsce w szkole, uczniowskie sukcesy, podejmowane inicjatywy, ciekawostki, humor, kalendarium  ważnych, ale i śmiesznych  wydarzeń. Znaleźć  też można artykuły będące odpowiedzią na zapytania bądź sugestie czytelników. Gazetka oprócz tekstów i atrakcyjnej grafiki zawiera wiele zdjęć.

Pragniemy, by SZKOLNE WIEŚCI spełniały oczekiwania młodzieży, ale też rodziców, dlatego zachęcamy wszystkich, by dzielili się pomysłami , oczekiwaniami i każdą radą, której można by było sprostać. Dotychczasowe numery to praca aktywu bibliotecznego w składzie:  Z. Drzyzga, P. Płaziak,  K. Jędrzejczyk, Z. Orzechowska, K. Chmura i N. Fuk.

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych.

Gazetki z roku szkolnego 2018/2019

mgr Lucyna Cyrulik

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Trwa rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego w Gogołowie oraz do klasy I Szkoły Podstawowej w Gogołowie. Wszelkie potrzebne informacje znajdują się  w zakładce REKRUTACJA

XIII AKCJA POBORU KRWI W GOGOŁOWIE

9 lutego 2019 r. odbyła się XIII AKCJA POBORU KRWI W GOGOŁOWIE zorganizowana przez Strażacki Klub Honorowych Dawców Krwi przy OSP Gogołów ! 16,200 litrów krwi ! 44 zarejestrowanych, krew oddało 36 dawców ! Po raz pierwszy zgłosiło się 4 osoby ! Podczas akcji odbyło się szkolenie z obsługi defibrylatora AED przeprowadzone przez Marcina Jakubowicza oraz Marka Szczyptę. Zakup defibrylatora AED oraz organizacja szkolenia to zasługa Stowarzyszenia Gogołów bez Granic, które realizuje projekt z Fundacji Orlen Dar Serca. Defibrylator AED został przekazany OSP w Gogołowie i znajduje się w budynku remizy strażackiej. Naszą akcję wsparli: KS Developres Sky Rzeszów, Autorent – wynajem samochodów i motocykli, Car-rental.pl, Dla pacjenta.pl, Sylwia Pająk Fotografia, Hotel Nafta Krosno, TRITON Strzyżów, Pizzeria U DZIEWCZYN w Strzyżowie, Cukiernia SWEETLANDIA Strzyżów, Sieć sklepów SPORT 4U – Marzena i Tomasz Stadniccy, MARILLA sklep z herbatami, Centrum Dietetyczne Bonne-sante, Impuls – nauka jazdy. Bardzo dziękujemy krwiodawcom, ekipie z RCK i K z Rzeszowa, przedstawicielom jednostek : OSP Cieszyna, OSP Gogołów, OSP Frysztak, OSP Pułanki, OSP Wiśniowa, OSP Strzyżów, PSP Strzyżów, OSP Godowa Dolna, OSP Twierdza, OSP Widacz, licznym sponsorom, portalowi Frysztak.24.pl za patronat medialny, Drukarni Brzostek za wydruk plakatów oraz wszystkim, którzy sprawili, że po raz kolejny udało się zorganizować tak wspaniałą akcję.

Anna Sowa

Wywiadówka

W dniu 06.02.2019r. (środa) o godz. 16:00

odbędzie się spotkanie z rodzicami.

Program:

 1. Sprawy ogólne – informacje dyrektora szkoły.
 2. Spotkanie rodziców klas VIII i IIIG ze szkołami średnimi przedstawiającymi swoją ofertę edukacyjną.
 3. Spotkanie z wychowawcami w klasach – informacje o wynikach w nauce i zachowaniu.

Proszę o niezawodne przybycie na wywiadówkę.

  Z poważaniem

                 Mateusz Dyka

           w zastępstwie dyrektor ZS Gogołów

 

Zapraszamy na XIII Akcję Krwiodawstwa

Czy podoba Ci się nowa strona?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...