DRODZY RODZICE

DRODZY RODZICEDZIECI KORZYSTAJĄCYCH  ZE ŚWIETLICY

Proszę o bezwzględne przestrzeganie:

  • godzin pobytu dziecka na świetlicy zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • zasad zwalniania i wcześniejszego odbioru dziecka zawartych
    w regulaminie świetlicy.

W przypadku powtarzających się naruszeń w ww. zakresie dzieci będą skreślane z listy uczestników zajęć świetlicowych.

Z poważaniem

Krzysztof Niekowal

Dyrektor ZS w Gogołowie

BEZPIECZEŃSTWO

W związku z zagrożeniem niebezpiecznymi zdarzeniami na parkingu szkoły i drogach dojazdowych (wjazd, brama), proszę:

  • Przestrzegać zasad ruchu drogowego;
  • Zachować uwagę i ostrożność w poruszaniu się w obrębie szkoły;
  • Nie zatrzymywać się przed i w bramie wjazdowej;
  • Nie blokować przejazdu na parkingi;
  • Dostosować się do uwag upoważnionych pracowników szkoły (p. Mariusz Bryda-gospodarz obiektu, p. Małgorzata Zielińska- woźna).

W przypadku braku poprawy bezpieczeństwa będę zmuszony
-po konsultacji z p. Wójtem i policją – do zmiany organizacji ruchu w obrębie szkoływłącznie z zamknięciem obszaru szkoły dla ruchu pojazdów.

UWAŻAMY NA NASZE DZIECI!!!

JEŹDZIMY OSTROŻNIE!!!

Lekcja przyrody

grupa-zaelektryzowana

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10. 2016r. (piątek)

Dzień Edukacji Narodowej jest dla uczniów dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

Przedszkole pracuje normalnie.

Zajęcia opiekuńcze dla uczniów będzie prowadzić świetlica w godz.7:00-14:30.

Dowozów w tym dniu nie będzie.

Krzysztof Niekowal
Dyrektor ZS Gogołów

Rekreacja- ćwiczenia przy muzyce

plakat-aerobik

Punkt Konsultacyjny

konsultacje

Czy podoba Ci się nowa strona?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...