Generator Przyszłości

W dniu 13 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół w Gogołowie odbyła się konferencja naukowa – Drugi Dzień Projektu „Generator przyszłości”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego.
Celem konferencji było podsumowanie prowadzonych w ramach Projektu działań i zaprezentowanie ich w lokalnym środowisku.
Podczas konferencji zaprezentowano:
Cele i zadania zrealizowane w ramach projektu (koordynator Anna Bykowska)
Rezultaty działań Uczestników warsztatów badawczych – prezentacje multimedialne doświadczeń, badań, analiz
Praktyczne wykorzystanie w formie doświadczeń wybranych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu.

W Konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządu gminnego i lokalnych organizacji pozarządowych, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i kształcenia podstawowego, nauczyciele, uczniowie i uczennice Zespołu Szkół w Gogołowie oraz ich rodzice.
Uczestnicy Konferencji  otrzymali zestawy konferencyjne (notatnik,długopis) oraz broszurę informacyjną, w której podsumowano działania podejmowane w Projekcie.  Przygotowano wystawę fotograficzną, dokumentującą działania projektowe oraz ekspozycję na stoiskach wystawowych wybranego sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu, które cieszyły się sporym zainteresowaniem zgromadzonych.

W czasie Konferencji wszyscy uczestnicy skorzystali z przygotowanego poczęstunku.

Konferencję wzbogaciły występy zaproszonych gości specjalnych, tj.:
 – Pana Jerzego Wiśniewskiego- Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, który poprowadził ciekawą prelekcję na temat „Mądrych zakupów-kryteriów wyboru żywności”

 – Państwa Agnieszki Buby i Macieja Królaka, który zapoznali zebranych z alternatywną techniką budowy domów przy wykorzystaniu sprasowanej słomy (z angielskiego strowbale) na przykładzie zamieszkiwanego przez nich domu;
 
 – Pana Jerzego Urbana – motocyklistę, który opowiedział o swojej pasji i zaprezentował  wspaniały motocykl Hondę Gold Wing 1800

 – Pana Jerzego Pilarza, który wprowadził Uczestników konferencji w świat kick-boxingu, komentując efektowny pokaz swoich wychowanków.

Konferencję urozmaicił dodatkowo pokaz umiejętności gry w piłkę nożną Sportowej Klasy Gimnazjalnej ZS w Gogołowie prowadzonej przez Pana Mateusza Dykę.

Na koniec Konferencji wręczono nagrody laureatom i uczestnikom turnieju wiedzy przyrodniczej zorganizowanego w ramach warsztatów badawczych Klub Młodego Badacza.

Wszystkim zgromadzonym podczas Drugiego Dnia Projektu SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za przybycie i okazane zainteresowanie.

Galeria

Dyrektor Zespołu Szkół w Gogołowie
oraz Kadra Projektowa

W dniu 21.12.2012r. w Zespole Szkół w Gogołowie odbyła się konferencja naukowa -Pierwszy  dzień projektu „Generator przyszłości”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Celem konferencji było przedstawienie dotychczasowych rezultatów wdrażanego projektu.

W czasie konferencji zaprezentowano:

a) cele  i zadania realizowane  w ramach projektu (koordynator Anna Bykowska),

b) tematykę warsztatów badawczych (prezentacje Uczestników Projektu częściowych zasobów szkolnej platformy edukacyjnej),

c) tematykę zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego (przedstawienie Uczestników Projektu pt. Wybór zawodu-SZOK! ).

Ponadto podczas konferencji uczestnicy mogli zobaczyć wystawę fotograficzną, dokumentującą działania projektowe oraz sprzęt i pomoce, które zostały zakupione w ramach projektu. Prezentacja tych zasobów miała formę ekspozycji na stoiskach wystawowych – tematycznie wg zajęć, w czasie których są wykorzystywane. Prowadzący zajęcia oraz Uczestnicy Projektu wyjaśniali zainteresowanym osobom działanie wybranego sprzętu.

Konferencję naukową wzbogaciły występy zaproszonych gości specjalnych tj:

  • Pana Roberta Bysia – paralotniarza, który zaprezentował uczestnikom swoją pasję,
  • Pana Dominika Wróbla dr nauk biologicznych, który opowiedział o roślinach w tradycji Bożonarodzeniowej
  • oraz Pana Sławomira Czyżowicza ornitologa- amatora, który przedstawił prezentację o obrączkowaniu ptaków.

W czasie konferencji wszyscy uczestnicy skorzystali z przygotowanego poczęstunku oraz otrzymali m.in. broszurę informacyjną, w której opisano dotychczasowe działania podejmowane w projekcie.

Uczestnicy zajęć warsztatowych Laboratorium Wiedzy otrzymali nagrody i upominki za udział w zorganizowanym turnieju wiedzy ścisłej.

W konferencji udział wzięli m.in.: przedstawiciele samorządu gminnego i lokalnych organizacji pozarządowych, uczniowie i uczennice Gimnazjum Publicznego (w tym zakwalifikowani do udziału w projekcie), uczniowie i uczennice klasy szóstej szkoły podstawowej, rodzice uczniów Zespołu Szkół w Gogołowie, dyrektorzy szkół gminnych,  nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Dziękujemy wszystkim osobom za uczestnictwo w konferencji i jednocześnie informujemy, że w miesiącu czerwcu 2013 r. zorganizowany zostanie drugi dzień projektu, w czasie którego podsumowane zostaną działania projektowe.

(GALERIA)

 


„GENERATOR PRZYSZŁOŚCI”

(prezentacja multimedialna)

Czy podoba Ci się nowa strona?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...