Jan Harnek

Jan Harnek –  urodzony  w czerwcu 1860 roku w Gogołowie.  Jedyny syn  Andrzeja i Marii. Rodzice byli właścicielami niewielkiego gospodarstwa rolnego. Mając 14 lat został przyjęty do gimnazjum ośmioklasowego w Jaśle. Rodzice kształcili syna z myślą, że ten będzie księdzem. Jan stanowczo odmówił  i zakończył  edukację na ukończeniu  czwartej klasy gimnazjum. Po powrocie do wsi zajmował się dostawą towaru żydowskim kupcom z Tarnowa do Frysztaka.  Ożenił się w roku 1885 i zajął się prowadzeniem gospodarstwa odziedziczonego po ojcu. Wykazywał duże zdolności w dziedzinie matematyki. Jako asystent geometry prowadził pomiary gruntów, podziały  rodzinne. Powoli wciągał się  w pracę społeczną.  W trzydziestym roku życia wybrany pisarzem gminnym. Następnie zostaje  wójtem Gogołowa (część pierwsza) oraz członkiem Rady Powiatowej w Jaśle. Zwolennik poglądów działacza ludowego księdza Stanisława Stojałowskiego, czytelnik czasopism „Wieniec” i  „Pszczółka”. W 1895 roku w Galicji  powstaje Stronnictwo Ludowe. Jan Harnek zostaje jego członkiem. Współpracuje z  przywódcą SL Janem Stapińskim. Publikuje w tygodniku ilustrowanym o tematyce społeczno-politycznej „Przyjaciel  Ludu”. Zdolności organizacyjne, chłopski rozsądek i względy prezesa Jana Stapińskiego wysuwają Harnka na jednego z liderów partii chłopskiej. W latach 1903-1913 jest członkiem Rady Naczelnej PSL. W maju 1907 roku w pierwszych powszechnych wyborach zostaje  posłem  do Rady Państwa w Wiedniu (ówczesny parlament austrowęgierski) z okręgu krośnieńskiego.  Stale aktywnie angażuje się w działania na rzecz rozwoju Gogołowa i poprawy warunków życia jego mieszkańców. W 1901 roku organizuje miejscowych chłopów, którzy  wygrywają licytację na zakup majątku dworskiego (Gogołów – cześć pierwsza) z okolicznymi  Żydami. Za 72000 koron zakupiono dwór, 560 morgów gruntów oraz las w celu rozparcelowania wśród gogołowskich chłopów. Udaje się to z pomocą  Banku Parcelacyjnego we Lwowie, którego pełnomocnikiem zostaje Jan Harnek. Następnie bierze udział w parcelacji dworów w Kożuchowie, Warzycach i Gliniku Górnym. W 1910 roku jako poseł wystarał się o subwencję rządową na budowę nowej, murowanej szkoły w Gogołowie w wysokości 3/4  kosztów budowy. 1/4  środków wyłożyła wieś z własnych funduszy. Nowoczesny budynek szkoły oddano do użytku w 1912 roku. Poseł Harnek miał również  duży udział  w powstaniu szkół w Gliniku Górnym oraz Gliniku Średnim. Jan Harnek doprowadził do połączenia obu części Gogołowa w jedną gromadę oraz zakupu przez nią 30 morgów lasu. Z, którego wioska Gogołów korzysta po dzień dzisiejszy. Od czasu przebytej operacji był słabego zdrowia. Zmarł po krótkiej chorobie 13 lutego 1914 roku.

Czy podoba Ci się nowa strona?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...