Kadra pedagogiczna

Nauczyciele Zespołu Szkół w Gogołowie

Rok szkolny 2018/2019

Wykaz kadry pedagogicznej Zespołu Szkół w Gogołowie

w roku szkolnym 2018/2019

Lp.  

Nazwisko i imię

nauczyciela

Nauczany przedmiot /inne pełnione funkcje
1. Cyrulik Lucyna język polski

biblioteka

świetlica

2. Czaja Klaudia biologia

chemia

3. Drozdalska Jolanta matematyka

zajęcia techniczne

technika

4. Dyka Mateusz –

w zastępstwie dyrektora

/na czas  01.02.2018 – 31.01.2019r./

wychowanie fizyczne
5. Dziedzic Bernadeta przyroda
6. Giera Monika język polski

zajęcia rewalidacyjne

świetlica

doradztwo zawodowe

7. Gruszczyńska  Anna wychowanie przedszkolne
8. Laskowski Tomasz historia

wiedza o społeczeństwie

geografia

9. ks. Maciąg Jerzy religia
10. Niekowal Krzysztof – dyrektor Obecnie przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia
11. Niekowal  Małgorzata wychowanie fizyczne
12.  

Niezgoda Monika

 

język angielski

biologia

13. Pająk Aneta język polski

język niemiecki

zajęcia artystyczne

Klub Poliglotów

14. Pasek Joanna – pedagog pedagog

świetlica

z. korek.-kompensacyjne

15. Pepera Ewa język angielski
16. Pilch Janusz fizyka
17. Sokołowska Joanna wychowanie przedszkolne

język angielski

18.  

Sowa Anna

 

wychowanie przedszkolne
19. Srebrny Joanna zajęcia rewalidacyjne
20. Strzępek Janusz muzyka

plastyka

zajęcia artystyczne

21. Szuba Hanna edukacja wczesnoszkolna

wychowanie przedszkolne

Klub Małego Artysty

22. Tybur Renata edukacja wczesnoszkolna

zajęcia komputerowe

logopedia

23. ks. Wesołowski Artur religia
24. Wiejowski Paweł edukacja dla bezpieczeństwa
25. Winiarski Artur technika

zajęcia techniczne

zajęcia komputerowe

informatyka

matematyka

warsztaty naukowe

26. Wiśniowska Anna wychowanie fizyczne

wychowanie do życia w rodzinie

27. Wójcik Eurydyka – psycholog Termin punktu konsultacyjnego – w trakcie ustalania
28. Ziarko Małgorzata  

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie przedszkolne

 

   

 

Czy podoba Ci się nowa strona?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...