Obchody Święta Niepodległości

 W dniu 11 listopada 2017 r. grupa uczniów naszej szkoły wystąpiła w gminnych obchodach Święta Niepodległości „Droga do wolności”. Uroczystości odbyły się w Kościele Parafialnym we Frysztaku, udział wzięli zaproszeni goście: Wójt – Pan Jan Ziarnik, sekretarz – Pan Tomasz Garncarski, radni, dyrektorzy szkół, dyrektor GOK we Frysztaku – Pani Joanna Czekajowska, parafianie. Na program artystyczny złożyły się „kadry” z historii Polski od rozbiorów po niepodległość 1918 r. zaprezentowane przez Szkołę Podstawową we Frysztaku, ZS w Gogołowie i ZS w Stępinie. Pieśni i piosenki w wykonaniu chórów, orkiestra pod batutą Pana Kazimierza Jantonia, uroczysta msza oraz złożenie kwiatów pod krzyżem na cmentarzu we Frysztaku złożyły się na tę uroczystość.

Zdjęcia pod linkiem:

https://photos.google.com/share/AF1QipP6sY8-77QT87wsnOJrKHfSpao8_INwhJypes2dnDlaJD5bNqonhaDYJnCzGd9JPA?key=T2JqeklxNGhHWmJDMXBfYmg0ZzNiS1AzOXpCVTBR

12 listopada 2017 r. na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku odbył się VI Bieg Niepodległości, w którym udział wzięli nasi uczniowie z nauczycielami i rodzicami.

Zdjęcia pod linkiem:

https://photos.google.com/share/AF1QipP2B8iOEAwiHj-AAARIw_9ugUu7Usxb7CCppHxpk3y5tbB1981yL82DPhT22Kn4tQ?key=UmpaYnpWS3QxODlMSVRFVVBQRktDUXVJRmJJZG93

13 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie wystąpili z programem artystycznym zatytułowanym  „Pociąg do wolności 1795 – 1918”, który pozwolił zapoznać się uczniom z losami Polski podczas 123 latach niewoli.

Zdjęcia w galerii

Informacja

Decyzje o stypendium

będą wydawane na wywiadówce

w dniu 16.11.2017r. po części ogólnej zebrania.

 

Dyrektor ZS Gogołów

Wywiadówka

W dniu 16.11.2017r. (czwartek) o godz. 15:00

odbędzie się spotkanie z rodzicami.

Program:

  1. Wychowanie do patriotyzmu.
  2. program artystyczny młodzieży Zespołu Szkół w Gogołowie
  3. „W czym przejawia się patriotyzm?” – wystąpienie Tomasz Laskowski
  4. Sprawy ogólne:

– bezpieczeństwo dzieci (na drodze, zdrowie – choroby, w Internecie)

– opieka nad dziećmi

– wspólna odpowiedzialność za edukację i wychowanie –rozmowa, współpraca

– zachowania agresywne, niewłaściwe – odpowiedzialność dzieci i rodziców

– wizerunek ucznia, strój, fryzura, czystość.

  1. Spotkanie z wychowawcami w klasach – informacje o wynikach w nauce i zachowaniu.

Proszę o niezawodne przybycie na wywiadówkę.

  Z poważaniem
 Krzysztof Niekowal
Dyrektor ZS Gogołów

 1 listopada w dniu Wszystkich Świętych młodzież naszej szkoły pełniła wartę przy grobie naszego Patrona – gen. Ignacego Kruszewskiego.

Każdego roku organizujemy Marsz Patrona, uczniowie odwiedzają grób gen. Kruszewskiego, zapalają znicz, poznają historię.

Dla przypomnienia prezentujemy biografię naszego Patrona.

Biografia generała Ignacego Kruszewskiego – patrona szkoły

Ignacy Marceli dwóch imion Kruszewski, urodził się 6 stycznia 1799 roku w Lusławicach w Kaliskiem, w Królestwie Polskim. Kształcił się w Korpusie Kadetów w Kaliszu, który ukończył w 1815 roku. W maju 1816 roku zaciągnął się do pułku strzelców gwardii konnej w świeżo sformowanym właśnie po Kongresie Wiedeńskim wojsku polskim.

W sierpniu 1818 roku mianowany został podporucznikiem, a od 1820 roku został adiutantem generała Kurantowskiego. W roku 1825 awansował do stopnia porucznika. Wiadomo, że brał udział w tajnych organizacjach działających na terenie Królestwa Polskiego, lecz nie jest to udział udokumentowany.

Po wybuchu powstania listopadowego był początkowo adiutantem generała Chłopickiego i przy jego boku brał udział w bitwie grochowskiej. Następnie był adiutantem generała M. Radziwiłła i generała Jana Skrzyneckiego. Szybko awansował; 6 lutego 1831 roku do stopnia kapitana, 6 kwietnia na majora,

15 maja w czasie wyprawy ostrołęckiej awansowany został do stopnia podpułkownika. Za męstwo odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. W czerwcu otrzymał dowództwo 5 pułku ułanów. W starciu pod Młynarzami rozbił zgrupowanie rosyjskich dragonów, co zdecydowało o jego awansie na pułkownika w lipcu 1831 r. W końcowej fazie powstania pułkownik Kruszewski przeszedł do

II Korpusu generała G. Ramoriny, dowodząc w ostatnich tygodniach przed upadkiem, brygadą jazdy.

Po upadku powstania, w 1832 roku, udaje się wraz z innymi powstańcami do Belgii. Tak pisze o tym w swoich pamiętnikach: „ W kwietniu 1832 roku wszedłem w służbę belgijską, zastrzegając sobie u króla Leopolda I wolność pozostania zawsze wiernym sprawie Polski w mych uczuciach i dążeniach”. W Belgii organizował jazdę oraz policję, za które to zasługi uzyskał stopień generała.

W 1848 roku generał Kruszewski był planowany na dowódcę zrywu narodowego w Poznańskiem. Przybył nawet do obozu powstańców w Miłosławiu, ale ostatecznie wycofał się i dowództwa nie przyjął.

W kilka lat później, w 1852 roku odszedł z armii belgijskiej na skutek wrogiego działania dyplomacji rosyjskiej.

Osiadł w Galicji, gdzie zakupił majątek Łazany w pobliżu Wieliczki.

Tu zastały go styczniowe wydarzenia 1863 roku. Mimo iż był przeciwny powstaniu, włączył się w działania wojenne. Objął urząd Dyrektora Wydziału Wojny. Na początku kwietnia 1863 roku został aresztowany przez władze austriackie i osadzony na zamku w Krakowie. Po kilku miesiącach więzienia został wydalony z granic Austrii i dopiero osobista interwencja króla Belgii Leopolda I pozwoliła mu wrócić do Krakowa. Wtedy to zakupił majątek Gogołów i tu spędził ostatnie lata życia.

Zmarł 25 grudnia 1879 roku w Gogołowie i jest pochowany na tutejszym cmentarzu.

RODZICE!

  • W związku z możliwością zwiększonej zachorowalności na grypę i inne choroby proszę o stosowanie odpowiedniej profilaktyki (informacja na stornie pssestrzozow.pl ).
  • W razie choroby pozostawić dziecko domu, a w przypadku wystąpienia objawów choroby w szkole należy dziecko odebrać.

Informacja sporządzona na podstawie pisma Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie z dnia 27.10.2017r.

Z poważaniem
Krzysztof Niekowal
Dyrektor ZS Gogołów

Czy podoba Ci się nowa strona?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...