Ciekawostki dla rodziców

Znaczenie zabaw  na świeżym powietrzu

 

Obowiązująca Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego mówi: „W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu : ,, (…)Co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.) (…)”.

     Specjaliści podkreślają, że tajemnica powodzenia w zakresie rozwoju fizycznego i motorycznego tkwi w powrocie do ruchu w naturalnych warunkach. Żadne, nawet pięknie urządzone sale, przybory  nie zastąpią słońca, śniegu, wiatru, mgły, świeżego powietrza, rosy, zapachu kwiatów…
Zmieniające się pory roku dostarczają  różnorodnych bodźców hartując dziecko. Zatrzymywanie dzieci w sali bez wychodzenia na powietrze przez kilka dni stwarza okazję do przeziębień. Przesadna troska dorosłych oraz nieświadomość ile przez to dzieci tracą, wyraźnie ogranicza wychodzenie na powietrze w chłodne dni. Z badań wynika, że dzieci przebywające przez cały rok na powietrzu są zdrowe mniej agresywne i bardziej skupione.
 W przedszkolu przez cały rok organizowane są różnego rodzaju zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, oraz spacery. Rodzice powinni zaopatrzyć dzieci w wygodne, dostosowane do stanu pogody i pory roku ubrania, pozwalające na pełne uczestnictwo w zabawach.

Pozwólmy dzieciom cieszyć się dzieciństwem!ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU


Adaptację ułatwia:

racjonalne podjęcie decyzji, pozytywne myślenie o placówce, poznanie placówki przez dziecko, wcześniejsze dostarczenie dziecku doświadczeń przebywania z innymi dorosłymi, bycia bez mamy, umożliwienie kontaktów z innymi dziećmi, usamodzielnienie dziecka, stopniowe przyzwyczajanie dziecka do placówki (krótki czas pobytu),akceptacja dziecka i zrozumienie jego stresu, wspieranie go, okazywanie spokoju, poczucia bezpieczeństwa podczas rozstania,czas na bycie z dzieckiem po odebraniu go z przedszkola, ujednolicenie rytmu życia w przedszkolu i w domu.

 

Adaptację utrudnia:

niepewność decyzji, brak zaufania do placówki, wyrzuty sumienia, niepokój, lęk, poczucie zagrożenia, nieznajomość placówki, brak doświadczeń społecznych w kontaktach z innymi dorosłymi i dziećmi, nadopiekuńczość, wyręczanie dziecka w czynnościach związanych z samoobsługą,” rzucenie na głęboka wodę” – pełny wymiar godzin, straszenie przedszkolem,pośpiech, zdenerwowanie, zabieganie, brak czasu dla dziecka, brak zrozumienia dla trudnych zachowań dziecka, obrażanie się na dziecko, odrzucenie.

 

Czy podoba Ci się nowa strona?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...